Day 1
09 Nov 2018

Redoks biologija – sinergizam duha i materije

Život je neprestana borba suprotnosti. S ciljem ili bez njega. Život je kooperacija suprotnosti. Sa ciljem? Život je stanje održanja materije i protoka energije, igra atoma i molekula. Igra koja...
Read More
Bato Korać

Pitaj – saznaj – poleti #nakrilimaznanja

Tek si upisao/la Biološki fakultet i želiš da saznaš nešto više o studentskim organizacijama i vannastavnim aktivnostima? Imaš neka nerazjašnjena pitanja? Zanima te koje savete imaju starije kolege za tebe?...
Read More
Day 2
10 Nov 2018

Personalizovana medicina – perspektive i ograničenja u eri genomike

U eri genomike, personalizovana medicina bez sumnje predstavlja budućnost moderne medicine. Danas se smatra da sve bolesti čoveka osim povreda imaju genetičku osnovu, stoga su napori u brojnim istraživanjima usmereni...
Read More
Kristel Klaassen Ljubičić

Studija slučaja

Studija slučaja je analiza osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili sa više metoda. Analiza podrazumeva detaljno i iscrpno upoznavanje i ispitivanje situacije...
Read More
Žarko Ivanović
Danijela Ristić

3D (bio)štampa u biomedicini i poljoprivredi

U predavanju će biti predstavljeni metodi aditivne proizvodnje tj. 3D štampe i 3D bioštampe u biomedicini i poljoprivredi, sa akcentom na novu oblast tzv. ćelijske poljoprivrede u okviru koje se...
Read More
Ivana Gadjanski

Prekobrojni hromozomi – To B or not to B?

Ekstra hromozomi- to B or not to B? B hromozomi predstavljaju jednu od fascinantnijih misterija u nauci savremenog doba. Dosadašnja istraživanja su pokazala da skoro 30% svih vrsta na planeti...
Read More
Tanja Adnađević

Simplast kviz

Imate jak takmičarski duh i uz to želite da se zabavite (i naučite nešto novo)? Volite kvizove i skloni ste timskom radu? Onda je Simplast kviz pravo mesto za vas!...
Read More
Day 3
11 Nov 2018

Putem zlatiborskih zora

I ove godine organizujemo jednu od vaših omiljenih aktivnosti na Simplastu- teren! Pođite putem zlatiborskih zora, neka vas osvoje predivni pejzaži zlatiborskog kraja!

Naslov i sažetak – vaš naučni letak

Prvi utisak o vašem naučnom radu urednici i čitaoci stiču na osnovu naslova i sažetka. Ako su oni nedovoljno jasno napisani, čitaoci neće biti motivisani da se podrobnije upoznaju sa...
Read More
Mirko Đorđević
Uroš Savković

Studija slučaja – prezentovanje rezultata i diskusija

Studija slučaja je analiza osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili sa više metoda. Analiza podrazumeva detaljno i iscrpno upoznavanje i ispitivanje situacije...
Read More
Žarko Ivanović
Danijela Ristić

Nužnost naučne komunikacije

Naučna dostignuća omogućila su čovečanstvu zapanjujući civilizacijski skok. Međutim, i pored toga, previše često svedočimo učestalim nenaučnim pristupima prilikom objašnjavanja prirodnih zakonitosti. Uz takav pogled na svet, pojedinci se zadovoljavaju...
Read More
Uroš Savković

Trojanski rat genoma: izazovi u poljoprivredi i evoluciona rešenja

Štetne vrste insekata predstavljaju jednu od najvećih pretnji globalnoj poljoprivredi, šumarstvu, ekonomiji i ljudskom zdravlju. Konvencionalnu metodu u kontroli brojnosti insekata i njihovom suzbijanju predstavlja primena insekticida. Međutim, tretmani ovim...
Read More
Mirko Đorđević
Day 4
12 Nov 2018

Osnovni koncepti u primeni i razvoju bioinformatičkih alata

Istraživanja u modernoj biologiji u značajnoj meri oslanjaju se na upotrebu metodologija za karakterizaciju bioloških sekvenci i povezanih fizioloških procesa, čija primena vodi generisanju velikih količina podataka (npr. visoko-propusne tehnike...
Read More
Jelena Repac

Metodologija naučno-istraživačkog rada i grafička i tabelarna prezentacija rezultata

Bavljenje naučno-istraživačkim radom podrazumeva pridržavanje jasno definisanih pravila da bi se dobili rezultati koji su kvalitetni, razumljivi i doprinose napretku nauke i opšteg znanja. Poznavanje metodologije naučno-istraživačkog rada omogućava da...
Read More
Ljiljana Damjanović-Vasilić

Istraži, pa efikasno prikaži

Istrazivačima je prilično teško da rezultate svog rada predstave tako da se oni učine interesantno i primamljivo njihovim kolegama ili ljudima koji se ne bave naukom, a da istovremeno budu...
Read More
Dušan Radojević
Bojana Mićić

Primena bioinformatičkih metoda u biološkim istraživanjima

U okviru radionice “Primena bioinformatičkih metoda u biološkim istraživanjima”, dr Jelena Repac, naučni saradnik i Anđela Rodić, asistent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu upoznaće vas kroz praktičan rad sa osnovnim načinima...
Read More
Anđela Rodić
Jelena Repac

Naslov i sažetak – vaš naučni letak – prezentovanje rezultata i diskusija

Prvi utisak o vašem naučnom radu urednici i čitaoci stiču na osnovu naslova i sažetka. Ako su oni nedovoljno jasno napisani, čitaoci neće biti motivisani da se podrobnije upoznaju sa...
Read More
Mirko Đorđević
Uroš Savković

Nanomaterijali i imunski sistem – rizici i koristi

Nanomaterijali se sve više primenjuju u industriji i medicini zbog svojih izuzetnih fizičko-hemijskih karakteristika. Međutim, biokompatibilnost nanomaterijala je slabo ispitana, a pogotovo njihov uticaj na imunski sistem, zbog čega intencionalno...
Read More
Sergej Tomić
Day 5
13 Nov 2018

Budućnost i posledice klimatskih promena

Klimatski sistem planete Zemlje već decenijama prolazi kroz ubrzanu transformaciju, primarno zbog nekontrolisanih antropogenih emisija gasova sa efektom staklene bašte, i to na prvom mestu emisije ugljendioksida, kao produkta sagorevanja...
Read More
Vladimir Đurđević

Istraži, pa efikasno prikaži – prezentovanje rezultata i diskusija

Istrazivačima je prilično teško da rezultate svog rada predstave tako da se oni učine interesantno i primamljivo njihovim kolegama ili ljudima koji se ne bave naukom, a da istovremeno budu...
Read More
Dušan Radojević
Bojana Mićić