Bato Korać

Vanredni profesor / naučni savetnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sergej Tomić

Naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Bojana Mićić

Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mirko Đorđević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Uroš Savković

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Dušan Radojević

Istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Anđela Rodić

Asistent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelena Repac

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Kristel Klaassen Ljubičić

Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Danijela Ristić

Naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Vladimir Đurđević

Vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tanja Adnađević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Žarko Ivanović

Viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Ljiljana Damjanović-Vasilić

Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju