Bato Korać

Vanredni profesor / naučni savetnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Uroš Savković

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Danijela Ristić

Naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Sergej Tomić

Naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Kristel Klaassen Ljubičić

Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Tanja Adnađević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Mirko Đorđević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Anđela Rodić

Asistent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladimir Đurđević

Vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelena Repac

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ljiljana Damjanović-Vasilić

Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju

Bojana Mićić

Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Žarko Ivanović

Viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Dušan Radojević

Istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo