Uroš Savković

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Uroš Savković

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Biography

Uroš Savković je rođen 27. novembra 1986. godine u Beogradu.

Dve hiljade pete godine upisuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, studijska grupa Biologija. Diplomski rad: „Eksperimentalno testiranje modela r – i K – selekcije kod pasuljevog žiška (Acanthoscelides obtectus Say)“, brani 2010. godine. Iste godine upisuje doktorske studije na modulu Evoluciona biologija, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije završava 2016. godine braneći doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uloga fenotipske plastičnosti osobina životne istorije i ponašanja u procesima specijacije Acanthoscelides obtectus“.

 

Od 2011. godine Uroš Savković je zaposlen u Odeljenju za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u Beogradu. Tromesečni studijski boravak tokom 2014. i 2015. godine proveo je u Centru za evolucionu biologiju Univerziteta u Upsali, Švedska.

 

Dosadašnja naučna interesovanja su fokusirana na oblast evolucione ekologije insekata sa temama koje se bave evolucijom životnih istorija, reproduktivnom izolacijom, evolucionom i populacionom genetikom, evolucijom starenja i evolucijom fenotipske plastičnosti. Oslanjajući se na koncepcije eksperimentalne evolucije, naučno-istraživački rad fokusiran je na proučavanje laboratorijskih populacija pasuljevog žiška. U svojim istraživanjima, najveći broj eksperimenata je izveo koristeći eksperimentalne linije postavljene u uslove optimalne/subоptimalne biljke domaćina ili rane/kasne reprodukcije.

 

Član je Evropskog uduženja za evolucionu biologiju (ESEB), Entomološkog društva Srbije i jedan od osnivača Srpskog evolucionog društva. Dugogodišnji je predavač i stručni saradnik Istraživačke stanice Petnica. Jedan je od autora edukativne izložbe „Od ćelije do domena – evolucija života na Zemlji“.  Koautor je i deset postavki na Festivalu nauke i višegodišnji učesnik u Noći istraživača.

All session by Uroš Savković

Naslov i sažetak – vaš naučni letak

10:00 - 12:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Nužnost naučne komunikacije

12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija