Organizatori 2015:

Dino Martinić, Milica Novaković, Dušan Radojević, Olga Jovanović, Valentina Karadžić, Ana Lojanica, Nevena Kovinić, Filip Bošković, Tijana Obradović, Miloš Zbiljić, David Bakić, Marko Lazin, Dragoslava Sibinović, Vera Tadić, Nataša Stojanov, Stefan Aćimović, Vladimir Vlahović, Nikola Paskaš, Milica Adamović, Igor Đurić

O održanom prvom Kongresu studenata biologije „Simplast“

Prvi Kongres studenata biologije „Simplast“ održan je na Zlatiboru u Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ u periodu 29.10. – 02.11.2015. god. Organizator Kongresa je Savez studenata Biološkog fakulteta uz podršku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Simplast je okupio mlade biologe i omogućio im da steknu nova znanja iz naučno-popularnih oblasti kroz neformalno obrazovanje koje je obuhvatalo aktivno učešće u predavanjima, radionicama, diskusijama i sesijama.
Naš program je zainteresovao studente svih modula i godina Biološkog fakulteta, sva predavanja, radionice, sesije, diskusije su bile izuzetno posećene, a naši učesnici aktivni u rešavanju zadatih problema, analiziranju rezultata, ali i slobodni u postavljanju pitanja. Kroz ovakav vid neformalnog obrazovanja, uspeli smo da umanjimo distancu između profesora i studenata, da pružimo uvid u nove tokove nauka, kao i da omogućimo međugeneracijsko upoznavanje, druženje i razmenu iskustava.
Teme kojima smo se bavili su: „Klasična botanika. Da li nam je i koliko potrebna“ prof. dr Peđa Janaćković, „3D štampa tkiva i organa“ doc. dr Ivana Gađanski, „Uticaj fizičke aktivnosti na fiziološki odgovor specifičnih organskih sistema“ doc. dr Nebojša Jasnić, „Značaj i svrha integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija“ prof. dr Siniša Đurašević, „Slučaj jezera Vrutci“ prof. dr Gordana Subakov Simić, „Odgovornost nauke u savremenom društvu“ prof. dr Biljana Stojiljković. Osim predavanja, održane su i radionice „Research&Remake“ doc. dr Katarina Zeljić i doc. dr Predrag Vujović, „Studija slučaja“, „Javni nastup“ David Bakić, „Motivaciono pismo i CV“ Đurđija Paučković, „Priroda ne glasa“ prof. dr Gordana Subakov Simić, „Simplast Kviz“, zatim panel diskusija „Klima i društvo“ Damjan Bogunović i Iva Marković, „Odrastanje jednog naučnog rada- od inspiracije do prezentacije“ dr Aleksandra Nikolić, izložba: „BID Josif Pančić, zbirke i preparati“, „Biolozi u nevladinom sektoru“ Miloš Popović, Ana Vuletić, Dino Martinić, Lazar Novaković i Milica Novaković, „Studenti o stručnim praksama“ Filip Bošković, Mina Petrović, Nevena Vukojičić, Sanja Kopanja, Jelisaveta Đorđević, Milica Adamović.
Kongres studenata biologije je jedini kongres ovakvog tipa u Srbiji i održavaće se svake godine, a Organizacioni tim će se potruditi da postane tradicija Biološkog fakulteta u Beogradu, ali i da se iz godine u godinu usavršava i napreduje zajedno sa našim učesnicima. Ovogodišnji Kongres je već zakazan za 27.10. – 31.10.2016. u Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru i pripreme su u toku.