Jelena Repac

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Bojana Mićić

Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Danijela Ristić

Naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Bato Korać

Vanredni profesor / naučni savetnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mirko Đorđević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Kristel Klaassen Ljubičić

Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Ljiljana Damjanović-Vasilić

Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju

Uroš Savković

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Tanja Adnađević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Vladimir Đurđević

Vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dušan Radojević

Istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Anđela Rodić

Asistent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Žarko Ivanović

Viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Sergej Tomić

Naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije