Anđela Rodić

Asistent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tanja Adnađević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Mirko Đorđević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Sergej Tomić

Naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Uroš Savković

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Bojana Mićić

Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Kristel Klaassen Ljubičić

Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Danijela Ristić

Naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Bato Korać

Vanredni profesor / naučni savetnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dušan Radojević

Istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Ljiljana Damjanović-Vasilić

Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju

Žarko Ivanović

Viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Vladimir Đurđević

Vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelena Repac

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu