Organizacioni tim 2018

Organizacioni tim 2018

Vladana Mitrović

Član Organizacionog tima

Mateja Jovanović

Član Organizacionog tima

Jelena Mićević

Član Organizacionog tima

Ana Stanković

Član Organizacionog tima

Mirjana Latinčić

Koordinator Kongresa

Brankica Avramovska

Član Organizacionog tima

Irena Todorović

Fascilitator kongresa

Aleksa Ratarac

Član Organizacionog tima

Vasilije Femić

Član Organizacionog tima

Dino Martinić

Finansijski menadžer