Organizacioni tim 2017

Stefan Jakovljević

Član Organizacionog tima

Mirjana Latinčić

Koordinator tima za logistiku

Brankica Avramovska

Član Organizacionog tima

Filip Bošković

Koordinator Programskog tima

Irena Todorović

Koordinator Organizacionog tima

Aleksa Ratarac

Član Organizacionog tima

Vasilije Femić

Koordinator tima za večernji program

Olga Jovanović

Koordinator Marketing tima

Dino Martinić

Finansijski menadžer