Organizatori 2016:

Dino Martinić, Milica Novaković, Mirjana Latinčić, Vasilije Femić, Aleksa Ratarac, Marko Lazin, Nevena Kovinić, Marko Garić, Tijana Obradović, Miloš Zbiljić, Filip Bošković, Milica Trajković, Irena Todorović, Stefan Jakovljević, Dušan Radojević, Aleksandar Totić, Brankica Avramovska, Ana Lojanica, Dragoslava Sibinović, Valentina Karadžić, Anton Tijanić, Olga Jovanović, Stevan Nikolić, Sanja Jelača, Milica Adamović

O održanom drugom Kongresu studenata biologije „Simplast“

Drugi Kongres studenata biologije “Simplast” održan je u Studentskom odmaralištu “Ratko Mitrović” na Zlatiboru, u periodu 27.10 – 31.10.2016. godine. Pod sloganom “Učestvuj. Saznaj. Primeni.”, Kongres je organizovao Savez studenata Biološkog fakulteta uz podršku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na drugom po redu Kongresu studenata biologije “Simplast” za učesnike su organizovane raznovrsne aktivnosti koje su im omogućile da saznaju šta se novo dešava u nauci, koja su to brojna otkrića u biologiji u prethodnoj deceniji, a o kojima nisu čuli, kako se primenjuje znanje iz biologije u različitim granama privrede, kako pristupiti učenju, rešavanju problema, postavljanju eksperimenata i još mnogo toga. Teme su bile raznolike i zainteresovale svakog ljubitelja biologije.

Teme kojima smo se bavili su: “Endemična flora zapadnog i centralnog dela Balkanskog poluostrva – činjenice i izazovi” akademik Vladimir Stevanović, “Adaptivno upravljanje biološkim resursima – Sasvim logičan izbor?” doc. dr Srđan Stamenković, “Bacillus spp. – svetla budućnost mikroorganizama u biološkoj kontroli” dr Ivica Dimkić, “Organizacijom vremena do slobode i uspeha” Mateja Opačić, “Osnove biološke odbrane” ppuk. prof. dr Vladan Radosavljević, “Terapija ćelijama imunskog sistema – novi pristupi” dr Ivana Stojanović sa doktorantima, kao i “Aleli niske penetrabilnosti kao biološki markeri karcinoma prostate” prof. dr Goran Brajušković. Osim predavanja, održane su i radionice “V(l)ažna staništa” doktorantkinje Ivana Trbojević i Dragana Predojević, “Predprocesovanje NGS sekvenci upotrebom Galaxy platforme” dr Bojana Banović, “Radionice iznenađenja – prepoznati nepoznato” doc. dr Srđan Stamenković i doktorand Miloš Zbiljić, “Etnobotanika – povratak u budućnost” prof. dr Peđa Janaćković i doktorand Milan Gavrilović, “Research and remake” dr Nataša Golić i dr Bojana Banović, “Simplast kviz”, kao i “”Studija slučaja” David Bakić i Dušan Ankić. Pored ovoga, održana je i panel diskusija “Nauka i privreda” dr Nedeljko Milosavljević, dr Nataša Golić i dr Sreten Terzić, terenska aktivnost “Putem zlatiborskih zora” koju je za učesnike organizovao Marko Lazin, kao i “Prezentacija studentskih radova”.

Izuzetna posećenost svim aktivnostima na prošlogodišnjem Simplastu je potvrda da zaista sa pravom treba da budemo ponosni na mlade ljude željne znanja i usavršavanja i iz tog razloga, nastavljamo sa našom Simplast tradicijom i ove godine sa novim predavačima i učesnicima sa različitih univerziteta. Pripreme za “Simplast” 2017. su u toku.