Studija slučaja – prezentovanje rezultata i diskusija

11 Nov 2018
10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Studija slučaja – prezentovanje rezultata i diskusija

Studija slučaja je analiza osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili sa više metoda. Analiza podrazumeva detaljno i iscrpno upoznavanje i ispitivanje situacije koja je nametnuta kao problem u slučaju, kao i nuđenje realističnih i primenljivih rešenja za ista.
Temu studije zadaju instruktori, a od učesnika se očekuje da u narednih par sati reše studiju uz pomoć konkretnih podataka i istraživanja, a zatim da prezentuju svoj rad. Sam rad na pripremi studije slučaja pomaže boljem razumevanju i upotrebljavanju prethodno stečenog znanja.
Najznačajnije koristi od izučavanja studija slučaja su integrisanje teorije i prakse, razvijanje sopstvenih sposobnosti za klasifikovanje i prezentaciju nestrukturiranih podataka, razvijanje kritičkog načina razmišljanja, kao i sposobnost razlikovanja važnog od nevažnog. Od posebne važnosti je pružanje mogućnosti učesnicima da izraze svoje originalno mišljenje, da razviju i usavrše kulturu pisanja, kao i sposobnost učenja od članova svog tima, ali i upoznavanje sa problematikom grupnog odlučivanja.
Važan aspekt u analiziranju studije slučaja jeste njena usmena prezentacija, koja omogućava studentima da učestvuju u raspravi i podele svoja razmišljanja. Instruktori dodeljuju 15-20 minuta vremena za prezentaciju svoje analize pred ostalim učesnicima studije slučaja kao i ostalim učesnicima Kongresa koji prisustvuju diskusiji. Prezentacija treba da obuhvati sva relevantna pitanja, problematiku tog slučaja, kao i odgovarajuće preporuke za prevazilaženje analiziranih problema. Diskusija se, zatim prenosi na sve prisutne.
Potrebno je odbraniti prezentovane ideje i mišljenja, ali i biti otvoren za nove predloge za rešavanje problema.