Nužnost naučne komunikacije

11 Nov 2018
12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Nužnost naučne komunikacije

Naučna dostignuća omogućila su čovečanstvu zapanjujući civilizacijski skok. Međutim, i pored toga, previše često svedočimo učestalim nenaučnim pristupima prilikom objašnjavanja prirodnih zakonitosti. Uz takav pogled na svet, pojedinci se zadovoljavaju dezinformacijama i neistinama postajući podložni manipulacijama na različitim nivoima. Jedan od načina koji može pomoći da se ovaj problem uspešno prevaziđe jeste naučna komunikacija (NK) koja, kroz razvijanje kritičkog načina razmišljanja, vodi boljem razumevanju sveta u kome živimo. Ovo predavanje će se baviti efikasnim načinima NK. Biće reči o tome kako staviti nauku u odgovarajući kontekst i prezentovati naučne koncepcije na savremen i popularan način koji budi radoznalost i navodi na razmišljanje. Govoriće se o načinima na koje naučna otkrića oblikuju i menjaju društva. Analizirajući realizovane projekte naučne komunikacije iz oblasti evolucione biologije, saznaćete kako možete da se slobodno i kreativno izražavate, doprete do velikog broja ljudi i zainteresujete ih za raznorodne prirodne fenomene. Kroz nekoliko primera otpora prema duboko utemeljenim naučnim koncepcijama i teorijama, ukazaće se i na izazove koje prate NK u savremenim društvima.