Redoks biologija – sinergizam duha i materije

09 Nov 2018
17:30 - 19:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Redoks biologija – sinergizam duha i materije

Život je neprestana borba suprotnosti. S ciljem ili bez njega. Život je kooperacija suprotnosti. Sa ciljem? Život je stanje održanja materije i protoka energije, igra atoma i molekula. Igra koja i molekulu i organizmu podjednako slično daje odlike da ih nazovemo životom. Igra koju održavaju energenti, hrana u kojoj uživamo. Ta borba i ta ljubav na molekulskom nivou jeste Redoks biologija. Verovatno ista na začetku „života“ i danas u ovoj fazi razvića, usklađena u zdravlju, uzbuđena u bolesti. Ovo je pokušaj da spoznamo duh Redoks biologije, duh koji je „Više od igre“.