Metodologija naučno-istraživačkog rada i grafička i tabelarna prezentacija rezultata

12 Nov 2018
12:00 - 13:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Metodologija naučno-istraživačkog rada i grafička i tabelarna prezentacija rezultata

Bavljenje naučno-istraživačkim radom podrazumeva pridržavanje jasno definisanih pravila da bi se dobili rezultati koji su kvalitetni, razumljivi i doprinose napretku nauke i opšteg znanja. Poznavanje metodologije naučno-istraživačkog rada omogućava da se od definicije naučnog problema uspešno stigne do pisanja naučnog rada. U okviru ovog predavanja, biće predstavljene osnove metodologije naučno-istraživačkog rada, kao i značaj sistematizacije i pravilne prezentacije dobijenih rezultata. Grafici i tabele se koriste za jednostavno i jasno predstavljanje naučnih rezultata i kroz niz primera biće prikazana njihova primena.