Osnovni koncepti u primeni i razvoju bioinformatičkih alata

12 Nov 2018
10:00 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Osnovni koncepti u primeni i razvoju bioinformatičkih alata

Istraživanja u modernoj biologiji u značajnoj meri oslanjaju se na upotrebu metodologija za karakterizaciju bioloških sekvenci i povezanih fizioloških procesa, čija primena vodi generisanju velikih količina podataka (npr. visoko-propusne tehnike sekvenciranja i sa njima povezane tehnike praćenja genske ekspresije). Opisani trend nameće potrebu razvoja informatičkih resursa za skladištenje i sistematizaciju, a još bitnije, za analizu bioloških sekvenci, kao i eksperimentalnih podataka o procesima u kojima ove sekvence učestvuju. Opisana problematika u domenu je istraživanja bioinformatike, čije upoznavanje postaje neizostavni deo obrazovanja budućih generacija biologa.

Cilj predavanja je da se studentima približe osnovni pravci/koncepti istraživanja u bioinformatici, uključujući prateće resurse (bioinformatičke baze podataka i alate), kako kroz teorijsko izlaganje, tako i kroz samostalno izvođenje vežbi na radionici. Dodatno, studentima će biti predstavljena dva konceptualno različita primera bionformatičkih istraživanja, pri čemu se prvim primerom ilustruje korišćenje dostupnih bioinformatičkih resursa, dok u drugom primeru studenti imaju prilike da se upoznaju sa istraživanjem koje podrazumeva razvoj sopstvenih bioinformatičkih metoda.