Ivana Trbojević

Ivana Trbojević

Diplomirani biolog, od 2008. godine, osnovne studije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu. Dosadašnje radno isksutvo obuhvata prosvetni i naučnoistraživački rad. Radila kao saradnik...
Read More

Peđa Janaćković

Peđa Janaćković rođen je 28.05.1968. godine u Leskovcu. Diplomirao je 1993, magistrirao 1997. i doktorsku disertaciju odbranio 2004. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu....
Read More

Nataša Golić

Dr Nataša Golić (rođena Miladinov) je diplomirala 1993. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (BF-UB). Iste godine je upisala poslediplomske studije smer Molekularna genetika...
Read More

Bojana Banović

Zainteresovana za bioinformatičku analizu NGS podataka sa primenom u poboljšanju programa selekcije i uzgajanja poljoprivredno značajnih vrsta, kao i njihove odbrane od biljnih virusa. Pored...
Read More

Mateja Opačić

Rođen: 14.07.1968 Diplomirao na Mašinskom fakultetu 1995-te “Upravljanje robotima pomoću neuronskih mreža” Magistrirao na Mašinskom fakultetu 2014-te “Klasifikacija eksperimentalnih biomedicinskih podataka pomoću neuronskih mreža”. Završio...
Read More