Bojana Banović

Naučni saradnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd.

Bojana Banović

Naučni saradnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd.

Biography

Zainteresovana za bioinformatičku analizu NGS podataka sa primenom u poboljšanju programa selekcije i uzgajanja poljoprivredno značajnih vrsta, kao i njihove odbrane od biljnih virusa. Pored toga veliko interesovanje pokazuje za istraživanja vezana za self-inkompatibilni mehanizam cvetnica (na nivou genoma i proteoma) i konzervaciju biljnih vrsta.

Doktor bioloških nauka i autor 10 naučnih radova sa h indeksom 2. Učestvovala u realizaciji dva nacionalna projekta osnovnih istraživanja i dva projekta bilateralne saradnje Republike Srbije sa Republikom Francuskom „Pavle Savić“. Predstavnik Republike Srbije u COST akciji FA1407 „Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture”. Podpredsednik naučnog odbora „Belgrade International Molecular Life Science Conference for Students” (BIMLS). Član Organizacionog odbora prve međunarodne bioinformatičke konferencije „Belgrade Bioinformatics Conference” (BELBI), II međunarodnog kongresa Društva za fiziologiju biljaka Srbije i V međunarodnog kongresa Društva genetičara Srbije.

Koordinator EU projekta Noć istraživača „SCIMFONICOM 2014-15″ H2020-MSCA-NIGHT 2014 i organizator Dana fascinacije biljkama u IMGGI. U popularizaciji i promociji nauke i naučnog načina razmišljanja aktivna i kroz angažovanje u realizaciji projekta “Naučna kombi-nacija” finansiranog od strane Centra za promociju nauke i kursa akademskih veština organizanovanog u IMGGI uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda. Aktivna u komisijama za evaluaciju studentskih naučno-istraživačkih radova u oblasti “Life science” u organizaciji IMGGI, član komisije za Državno prvenstvo istraživačkih radova učenika srednjih škola, Republičku i Regionalnu smotru istraživačkih radova u oblasti Biologije u organizaciji Regionalnog centra za talente Beograd 2. Član komisije za Biologiju na međunarodnoj konferenciji mladih naučnika „International Conference of Young Scientists” (ICYS). Nekadašnji koordinator i mentor IMGGI Letnje škole Molekularne biologije za strane studente dodiplomskih studija u saradnji sa IAESTE organizacijom.

All session by Bojana Banović

Predprocesovanje NGS sekvenci upotrebom Galaxy platforme

15:30 - 17:00
Sala Siniša Stanković, Vila Srbija

Research and Remake – podela zadataka

09:00 - 10:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Research and Remake – prezentovanje rezultata

17:30 - 19:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija