Ivana Trbojević

Istraživač saradnik na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Ivana Trbojević

Istraživač saradnik na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Biography

Diplomirani biolog, od 2008. godine, osnovne studije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu. Dosadašnje radno isksutvo obuhvata prosvetni i naučnoistraživački rad. Radila kao saradnik u nastavi i na projektu na PMF-u u Kragujevcu, kao profesor u osnovnoj školi i školi za osnovno i srednje obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Vršcu i kao saradnik u tehničkoj službi za kontrolu kvaliteta pijaće vode u JP  Belocrkvanski vodovod i kanalizacija u Beloj Crkvi. Od 2014/2015 školske godine, student doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na modulu Algologija. Od decembra 2015. godine u zvanju istraživač saradnik na katedri za Algologiju, Mikologiju i Lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Od maja 2016. godine, honorano angažovana kao stručni vodič u Botaničkoj bašti Jevremovac.

Nauku volim jer mi dopusta da budem radoznala i kreativna. Baveći se naukom svakodnevno otkrivam prazne redove u knjizi ljudskog saznanja, u nadi da ću i ja upisati koje slovo. Nauka me inspiriše i motiviše i entuzijazam me nikada ne napušta i ne pušta. Bavim se zajednicom algi koja nastanjuje potopljene predmete – perifitonom, istaražujem kako uslovi sredine u kojima se razvija utiču na sastav, strukturu i dinamiku ove zajednice, u kakvim su odnosima ova i susedne zajednice algi (fitoplankton), i nadam se da ću doprineti primeni perifitona u monitoringu antropogenog pritiska i cijanobakterijskih cvetanja u akvatičnim ekosistemima.

Veliki sam zaljubljenik u prirodu i ‘’zavisnik’’ sam od boravka na/kraj/u vodi. Potpuno sam očarana harmonijom života i svakim njegovim oblikom na planeti Zemlji. Volim putovanja i kampovanja, volim muziku i druženje.

All session by Ivana Trbojević

V(l)ažna staništa

15:00 - 16:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija