Ivana Stojanović i tim imunologa

Naučni savetnik na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

Ivana Stojanović i tim imunologa

Naučni savetnik na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

Biography

Ivana Stojanović je rođena u Beogradu 1977. god, Gimnaziju – opšti smer završila u Velikom Gradištu, a Biološki fakultet, smer Molekularna biologija i fiziologija 2001. god. Iste godine se zaposlila na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ gde je u Odeljenju za imunologiju prvo završila magistarski rad 2003. god, a onda i doktorsku tezu odbranila 2004. god. Autor ili koautor je 49 rada publikovanih u međunarodnim časopisima (h indeks 17 i više od 800 citata), jednog poglavlja u knjizi, skripte za studente pod nazivom „Eksperimentalna imunologija – osnovni pristupi u istraživanju“. Recenzent je više od 30 radova. Rukovodila je jednim međunarodnim projektom finansiranim od strane Evropske Fondacije za izučavanje dijabetesa u periodu od 2007. do 2009. god., a učestvovala je u 3 projekta finansiranim od strane Ministarstva prosvete i nauke (2002-2016), jednom inovacionom projektu (2008) i još jednom međunarodnom projektu (2013).  U fokusu njenih istraživanja je patogeneza dijabetesa tip 1 kao i potencijalni novi načini prevencije i lečenja ove bolesti, dok je budući interes vezan za mogućnost lečenja autoimunskih bolesti ćelijskom terapijom. Bavi se i promocijom nauke i bila je koordinator akcije promocije Dana imunologije u Srbiji koja je dobila nagradu Međunarodne unije imunoloških društava (IUIS) za najbolju temu ovogodišnje kampanje.   

All session by Ivana Stojanović i tim imunologa

Terapija ćelijama imunskog sistema – novi pristupi

12:30 - 14:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija