Nedeljko Milosavljević

Naučni saradnik / direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Nedeljko Milosavljević

Naučni saradnik / direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Biography

Nedeljko Milosavljević je rođen 18. novembra 1981. godine u Zrenjaninu. Na Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se školske 2000/01. godine na odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo. Diplomirao je septembra 2005. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 2010. godine na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju i time stekao naučni stepen doktora tehničkih nauka iz oblasti hemija i hemijska tehnologija. Tokom 2011. godine boravio je tri meseca na Univerzitetu u Ohaju, SAD, na post doktorskom usavršavanju.

Dobitnik je tri diplome „Panta S. Tutundžić“, priznanja Srpskog hemijskog društva i IUPAC-ove nagrade.

U toku dosadašnjeg rada bio je koautor 19 radova u naučnim časopisima, kao i dvadeset tri naučna saopštenja. Prema „BioMedUpdater“ iz novembra 2015. godine, četiri publikacije, na kojima je dr Nedeljko Milosavljević koautor, se nalaze na listi top 10 publikacija iz oblasti kontrolisanog otpuštanja aktivnih supstanci, računato od datuma objavljivanja, 2010 godine.

U periodu od 2006. do 2010. godine Nedeljko Milosavljević je bio stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a u periodu od januara 2011. do septembra 2011. godine bio je zaposlen u Inovacionom centru TMF-a u zvanju naučnog saradnika. Od septembra 2011. godine je direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Tokom 2012., 2013. i 2014. godine imao je priliku da se usavršava iz oblasti transfera tehnologije na Univerzitetima u Oksfordu , Dortmundu, Alikanteu, i Univerzitetu Haifa u Izraelu, kao i u centru za transfer tehnologije Ascenion GmbH iz Nemačke. Nedeljko je bio član ekspertske Komisije za izbor najboljih inovacija i start-up kompanija u okviru International Meeting among Researchers, Enterprises and Investors for Final Selection of Best <NO-BLE Ideas>, Vratsa, Bugarska, 2014. i takmičenja Start Tel Aviv, Beograd, 2015. Održao je niz predavanja u zemlji i inostranstvu na temu transfera tehnologije i intelektualne svojine.

Nedeljko Milosavljević je član odbora HEPTech-a (High Energy Physics Technology Transfer Network) i potpredsednik panevropske asocijacije profesionalaca za transfer tehnologije, ASTPProton.

All session by Nedeljko Milosavljević

Nauka i privreda – panel diskusija

12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija