Dragana Predojević

Asistent na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dragana Predojević

Asistent na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Biography

Rođena 1985. godine u Kikindi, gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije završila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine i stekla diplomu Diplomiranog biologa zaštite životne sredine. Doktorske akademske studije upisuje 2012. godine na modulu Ekologija, smer Hidroekologija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od upisa doktorskih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i učestvovala u realizaciji jednog nacionalnog projekta. Od novembra 2015. godine je u zvanju istraživač saradnik na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je u februaru 2016. godine i zaposlena kao asistent. Autor/koautor je 5 radova u međunarodnim časopisima i većeg broja saopštenja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Prethodno radno iskustvo odnosi se na nastavni rad u osnovnoj školi u funkciji nastavnika biologije.

Kako u prirodi ne postoje beznačajni organizmi, već sve zavisi od našeg interesovanja i tačke gledišta, tako se u moru zanimljivih živih bića pojavila želja za izučavanjem sićušnih, golim okom nevidljivih stvorenja koja čine autotrofnu komponentu zajednice planktona u svim vodenim ekosistemima. Dinamika ovog dela planktonske zajednice, struktura i ekologija sa posebnim osvrtom na odnos sa vodenom makrofitskom vegetacijom postaju fokus njenog ličnog interesovanja.

All session by Dragana Predojević

V(l)ažna staništa

15:00 - 16:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija