Miloš Zbiljić

Doktorand na Katedri za Ekologiju biljaka i fitogeografiju

Nataša Golić

Naučni savetnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Dragana Predojević

Asistent na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sreten Terzić

Viši naučni saradnik na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad (IRPNS)

Vladimir Stevanović

Akademik, i redovni profesor Katedre za ekologiju i geografiju biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u penziji

Srđan Stamenković

Docent na Biološkom fakultetu u Beogradu

Ivana Stojanović i tim imunologa

Naučni savetnik na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

Vladan Radosavljević

Vanredni profesor Vojne akademije Univerziteta odbrane, za oblasti bioodbrane i biozaštite i stručnjak u oblasti epidemiologije

Nedeljko Milosavljević

Naučni saradnik / direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Ivana Trbojević

Istraživač saradnik na katedri za Algologiju, mikologiju i lihenologiju, Instituta za Botaniku i Botaničke bašte ‘’Jevremovac’’, Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Mateja Opačić

Asistent na Mašinskom Fakultetu u Beogradu

Goran Brajušković

Vanredni profesor na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Dušan Ankić

Specijalista za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije DEKONTA d.o.o Beograd

Peđa Janaćković

Vanredni profesor na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Ivica Dimkić

Naučni saradnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Milan Gavrilović

Master biolog, istraživač pripravnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Bojana Banović

Naučni saradnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd.