Mateja Opačić

Asistent na Mašinskom Fakultetu u Beogradu

Mateja Opačić

Asistent na Mašinskom Fakultetu u Beogradu

Biography

Rođen: 14.07.1968
Diplomirao na Mašinskom fakultetu 1995-te “Upravljanje robotima pomoću neuronskih mreža”
Magistrirao na Mašinskom fakultetu 2014-te “Klasifikacija eksperimentalnih biomedicinskih podataka pomoću neuronskih mreža”.
Završio nekoliko Oracle i IBM kurseva.
Aktuelni angažmani:
Radi kao Senior Developer u kompaniji Seavus.
Predaje na Mašinskom Fakultetu od 2008 na predemetu “Medicinski Informacioni Sistemi”
Radi kao mentor talentovanoj deci u Regionalnom Centru za Talentovanu decu Beograd II od 2005.
Drži treninge Brzog čitanja u okviru Škole Intelektualnih veština od 2011. Za školu radi i na razvoju njihove online platforme za vežbanje brzog čitanja.
Samostalno drži treninge Organizacije vremena i obaveza.
Radi na razvoju sistema druge verzije autorskog projekta SLE (Social Learning Environment), sa rezultatima sa ovog projekta učestvovao na više konferencija i objavio više radova između kojih i dva u međunarodnim naučnim časopisima.
Predhodno iskustvo:
Predavao je na Metropolitan Univerzitetu u periodu između 2005. i 2013. godine na sledećim predmetima: Objekno orijentisano progrmiranje, Objektno orijentisano modelovanje I projektovanje, Veb sistemi, Primena veb sistema, Distribuirani sistemi, Operativni sistemi, Savremene tehnološke platforme, Baze podataka i poslovna inteligencija, Analiza zahteva, Razvoj Mobilnih aplikacija, Arhitektura računara.
Project menager na projektu Tesla Smart House 2013-2015
Bio istraživač i tehnical lead na projektu “Development of web portal for tax calculation and advices to the public and private
sector.” Deo Eureka projekta 2012-2013.
2012 sa timom Luna dobio Discobolos priznanje u oblasti obrazovanja.
2008 Discobolos nagradu za projekat “Razvoj zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske usluge.” Na projektu je radio kao Tehnical Lead i kao glavni arhitekta sistema.
Za potrebe Sybase kompanije (sada SAP) 2010 kreirao dva kursa “Data Modeling With PowerDesigner” i “Information Assets Management With PowerDesigner”, poslodavac MD Profy.
Project manager i Sistem arhitekta na projektu Medmail za potrebe kompanije Medmail Inc, Amsterdam Holandija, poslodavac MD Profy 2007-2008.

All session by Mateja Opačić

Organizacijom vremena do slobode i uspeha

10:15 - 11:45
Sala Ivan Đaja, KC Romanija