Organizacioni tim 2019

Ana Stupar

Član organizacionog tima

Uroš Ćirković

Član organizacionog tima

Anita Glišović

Član organizacionog tima

Dušan Jeremić

Član organizacionog tima

Mina Đurić

Član organizacionog tima

Jelena Štrbac

Član organizacionog tima

Ana Stanković

Koordinator Kongresa

Mateja Jovanović

Član Organizacionog tima

Vladana Mitrović

Član organizacionog tima