Nataša Golić

Naučni savetnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Nataša Golić

Naučni savetnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Biography

Dr Nataša Golić (rođena Miladinov) je diplomirala 1993. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (BF-UB). Iste godine je upisala poslediplomske studije smer Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo, gde je magistrirala 1996. godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 1999. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1994. godine je zaposlena u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu (IMGGI) u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju (prethodno Laboratorija za molekularnu genetiku industrijskih mikroorganizama) (1994. – istraživač pripravnik; 1997. – istraživač-saradnik; 2000. – naučni saradnik; 2005. – viši naučni saradnik; 2013. – naučni savetnik). Dr Nataša Golić je 2007. godine bila angažovana na radnom mestu zamenika direktora IMGGI, a u periodu od 2008.-2011. godine je bila imenovana za Predstavnika rukovodstva za kvalitet IMGGI. Od 2016. godine je Rukovodilac Sektora za transfer tehnologija, IMGGI.

U toku svog dosadašnjeg rada, dr Nataša Golić je objavila 44 naučna rada i veći broj naučnih saopštenja. Radovi su citirani 709 puta u naučnim časopisima zaključno sa 23. 09. 2016. godine.

Dr Nataša Golić ima jednu nacionalnu i PCT patentnu aplikaciju “Nova probiotička starter kultura za humanu i animalnu primenu” podnetu kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Inovacija je dobitnik Godišnje nagrade Privredne komore Beograda za 2015. godinu, nagrade za „Plasman u treći krug recenzija (izložba inovacija)“ na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju za 2015. godinu i nagrade “Belgrade Venture Forum”-a za plasman u finale takmičenja 2014. godine.

Dr Nataša Golić je, bila rukovodilac bilateralnog projekta sa Španijom i zamenik rukovodioca SEE-ERA-NET.Plus projekta. Kao neposredni rukovodilac učestvovala je u izradi tri doktorske disertacije, dve magistarske teze i jednog master rada (jedna doktorska teza i jedan master rad su nagrađeni nagradom Fondacije Goran Ljubijankić). Predavač je na doktorskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.

Od 2015. godine je suosnivač i suvlasnik „start-up“ kompanije „INVETLAB“ d.o.o. Adaševci.

All session by Nataša Golić

Research and Remake – podela zadataka

09:00 - 10:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Nauka i privreda – panel diskusija

12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Research and Remake – prezentovanje rezultata

17:30 - 19:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija