Organizacioni tim 2016

Tijana Obradović

Član Organizacionog tima

Filip Bošković

Koordinator Programskog tima

Valentina Karadžić

Član Organizacionog tima

Irena Todorović

Fascilitator kongresa

Milica Novaković

Član Organizacionog tima

Nevena Kovinić

Član Organizacionog tima

Marko Lazin

Član Organizacionog tima

Aleksa Ratarac

Član Organizacionog tima

Vasilije Femić

Član Organizacionog tima

Dušan Radojević

Član Organizacionog tima

Olga Jovanović

Koordinator Marketing tima

Ana Lojanica

Član Organizacionog tima

Dino Martinić

Finansijski menadžer