Day 1
07 Nov 2019

Nauka u Srbiji kao ekstreman sport

Od dana kada završite fakultet počinje vase putovanje u nepoznato…Na tom putovanju očekuje vas bezbroj izazova i iskušenja, stranputica i iznenadjenja. Bavljenje naukom u Srbiji danas zahteva pozitivan pogled na...
Read More

Sesija za brucoše

Ukoliko si tek upisao/la Biološki fakultet i zanima te koje to savete za tebe imaju starije kolege ili prosto želiš da saznaš nešto više o vannastavnim aktivnostima i studentskim organizacijama...
Read More
Day 2
08 Nov 2019

Značaj ekologije i taksonomije u biološkoj kontroli invazivnih biljnih vrsta

Klasična biološka kontrola korova podrazumeva upotrebu prirodnih neprijatelja introdukovane invazivne biljne vrste koji su poreklom iz njenog nativnog areala. Kao ciljni rezultat, prirodni neprijatelji vrše ulogu bioloških agenata za kontrolu...
Read More
Ivo Toševski

Kako nastaju ideje koje menjaju svet

Uvod u pokretanje startapa i lean metodologiju: anticipiranje problema koji je vredno rešeavati i za čije rešenje je ciljna grupa spremna da plati validacija problema i definisanje ciljne grupe definisanje...
Read More
Nevena Janković
Jovana Vasic

Hajde da radimo: Lean canvas kao početak izgradnje vašeg biznisa

Upoznavanje sa lean canvas modelom i radni deo u kome svi učesnici razvijaju određene delove canvasa za svoju biznis ideju. Predstavljanje prilika koje imaju za pokretanje startapa u Srbiji i...
Read More
Nevena Janković
Jovana Vasic

Simbioza biologije i statistike

Statistika je neizostavni deo svake naučne discipline koja zahteva prikupljanje podataka i proveru tačnosti na osnovu istih. Razvoj statistike u 21. veku dovodi do mogućnosti testiranja i proučavanja sve složenijih...
Read More
Danijel Subotić

Molekularne tajne depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja – izazov savremene biološke psihijatrije

U savremenom svetu, psihijatrijske bolesti predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem i veliko socio-ekonomsko opterećenje. Razumevanje patogeneze, postavljanje dijagnoze i lečenje ovih bolesti zahtevaju integraciju psiholoških, bioloških i farmakoterapeutskih pristupa i predstavljaju...
Read More
Gordana Matić
Day 3
09 Nov 2019

Duboko iza granica poznatog-Istraživanje morskih pećina

Morske pećine nastaju na nekoliko načina ali bez obzira na njihov postanak karakterišu se specifičnim biodiverzitetom i jedno su od prioritetnih staništa prema EU Direktivi o staništima. Za Crnogorsku obalu...
Read More
Vesna Mačić

Masno tkivo – priča o dobrom sluzi i lošem gospodaru

S obzirom na jedan od najvećih problema savremenog načina života – gojaznost, masno tkivo je već decenijama u fokusu brojnih naučnih istraživanja. Gojaznost, i niz drugih zdravstvenih problema s kojima...
Read More
Milica Markelić

Detektivska biologija u sudskoj medicini

Biološke metode su izuzetno značajne u svakodnevnom radu lekara specijalista sudske medicine, a njihov dijagostički doprinos neretko je od presudnog značaja u rešavanju slučajeva iz forenzičke prakse. Ove metode primenjuju...
Read More
Slobodan Savić

Uticaj klimatskih promena na vodena i vlažna staništa u Srbiji

Klimatske promene uglavnom se odnose na povećanje prosečne tmeprature vazduha na površini planete. Uzrok pojave klimatskih promena leži prvenstveno u povećanju emisije štetnih gasova u atmosferu koji su doveli do...
Read More
Gordana Subakov – Simić
Day 4
10 Nov 2019

Putem zlatiborskih zora

Pođite sa nama putem zlatiborskih zora, povedite svoje društvo, a onda prepričavajte kako vam je to jedna od omiljenih aktivnosti na kojoj ste se sjajno zabavili!

Klimatske promene – cilj održivog razvoja br. 13

Do početka industrijske revolucije, klima na Zemlji se menjala kao rezultat promena prirodnih okolnosti. Danas termin klimatske promene koristimo kada govorimo o promenama klime koje se događaju od početka dvadesetog...
Read More
Marina Drndarski
Gordana Subakov – Simić

Na mestu zločina – praktična primena bioloških metoda u forenzičkoj praksi

Biološke metode su izuzetno značajne u svakodnevnom radu lekara specijalista sudske medicine, a njihov dijagostički doprinos neretko je od presudnog značaja u rešavanju slučajeva iz forenzičke prakse. Ove metode primenjuju...
Read More
Slobodan Savić

Od Dajtersove kupe do Sokrata (krajnje lična analogno-digitalna priča o mozgu)

Šta nam kazuju savremena saznanja iz oblasti neuronauka o procesima pamćenja i učenja i mogu li se ona primeniti u svakodnevnoj praksi nastavnika i učenika? Kako savremena tehnologija utiče na...
Read More
Miloš Bajčetić

Seminarski rad – čemu služi a uz to i ne radi?

Na višim godinama studija se od studenata često zahteva pisanje i prezentacija seminarskih radova. Za mnoge studente ovaj zadatak deluje preteško, posebno kada tema nije previše bliska interesovanjima studenta ili,...
Read More
Tijana Cvetić-Antić