Seminarski rad – čemu služi a uz to i ne radi?

10 Nov 2019
17:00
sala "Josif Pančić", KC Romanija

Seminarski rad – čemu služi a uz to i ne radi?

Na višim godinama studija se od studenata često zahteva pisanje i prezentacija seminarskih radova. Za mnoge studente ovaj zadatak deluje preteško, posebno kada tema nije previše bliska interesovanjima studenta ili, što može biti još teži zadatak, kada je tema izuzetno interesantna. Za izradu kvalitetnog seminarskog rada svakako su potrebna precizna uputstva nastavnika, ali neke osnovne korake u osmišljavanju i organizaciji rada morate da prođete sami. Uz to, mnogo je detalja, tehničkih i suštinskih, o kojima treba voditi računa.

Osim toga što nije lako, pisanje seminarskog rada se često čini i besmisleno što dodatno otežava posao. Na ovom predavanju ćemo razgovarati o tome koji je smisao pisanja seminarskog rada i da li od pisanja i prezentacije student može imati još neki benefit osim prolazne ocene na izbornom predmetu.