Danijel Subotić

Asistent, Afilijacija Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Danijel Subotić

Asistent, Afilijacija Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biography

Danijel Subotić je osnovnu školu OŠ №257 pohađao (2000-2009.) u Moskvi, Ruskoj Federaciji, gde je uspešno učestvovao na brojnim takmičenjima iz matematike. Od 2009. godine preselio se u Beograd, gde je upisao drugu godinu srednje škole. 2012. godine završio je XV Beogradsku gimnaziju. Iste godine upisao je Matematički fakultet u Beogradu, smer Matematika, modul Statistika, aktuarska i finansijska matematika. Diplomirao je 2016. godine, sa prosečnom ocenom 9,14. 2017. godine završio master akademske studije sa prosekom 10.00 i odbranjenim master radom “Ocenjivanje gustine raspodela u prisustvu greške merenja”, mentor dr Bojana Milošević. Upisao doktorske studije na smeru Matematika 2017. godine.

Od 2017. godine je takođe angažovan u kompaniji ASW Inženjering D.O.O. na poziciji Data Scientist. Zajedno sa timom iz kompanije ASW osvojio je konkurs kompanije Super Kartica pod nazivom “Super Konkurs”.

All session by Danijel Subotić

Simbioza biologije i statistike

15:00
sala "Ivan Đaja", KC Romanija