Značaj ekologije i taksonomije u biološkoj kontroli invazivnih biljnih vrsta

08 Nov 2019
10:00
sala "Josif Pančić", KC Romanija

Značaj ekologije i taksonomije u biološkoj kontroli invazivnih biljnih vrsta

Klasična biološka kontrola korova podrazumeva upotrebu prirodnih neprijatelja introdukovane invazivne biljne vrste koji su poreklom iz njenog nativnog areala. Kao ciljni rezultat, prirodni neprijatelji vrše ulogu bioloških agenata za kontrolu brojnosti i distribucije populacija invazivne biljne vrste. Pre nego što se determiniše biološki agent za suzbijanje štetne biljne vrste, neophodno je precizno sagledati taksonomski status vrsta potencijalnih kandidata kao i njihove genetičke i ekološke specifičnosti. Metodologija ispitivanja pogodnosti nekog organizma kao biološkog agenta je poslednjih decenija pretrpela dramatične promene kroz unapređenje u multidisciplinarnom pristupu. Ovo se pre svega odnosi na povećanu bezbednost upotrebe jednog organizma za suzbijanje drugog, bez posledica na nativni ekosistem u koji se uvodi biološki agent. Primena molekularnih metoda u ocenjivanju populacione strukture fitofaga je razotkrila kompleksne interakcije izmedju potencijalnih bioloških agenata i njihovih biljnih domaćina. Ova istraživanja dovela su do suštinskog razumevanja interakcija na relaciji fitofag- biljka domaćin i od izuzetnog su značaja za bezbednu upotrebu bioloških agenata za suzbijanje invazivnih biljnih vrsta stranog porekla.