Nikola Paskaš

Nikola Paskaš

Nikola Paskaš rođen je 31.01.1990 godine u Beogradu. Nakon završene XV beogradske gimnazije, upisuje Biološki fakultet smer ekologija. Posle završenih osnovnih studija 2015. godine upisuje...
Read More

Milica Adamović

Milica je završila Petu beogradsku gimnaziju i student je ekologije na Biološkom fakultetu. Pored ekologije, njena velika strast su istraživanje tajni svemira, putovanja i planinarenje....
Read More

David Bakić

Rođen u Beogradu, 9. januara 1986. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 2015. Stekao zvanje diplomiranog politikologa za međunarodne poslove odbranom diplomskog rada...
Read More

Dušan Ankić

Rođen u Sakulama, 29. januara 1962. Diplomirao na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 1989. Zaposlen u “DEKONTA” d.o.o. Beograd, kompaniji za pružanje usluga konsaltinga u...
Read More

Vladan Radosavljević

Potpukovnik prof. dr Vladan Radosavljević  je vanredni profesor Vojne akademije Univerziteta odbrane, za oblasti bioodbrane i biozaštite i stručnjak u oblasti epidemiologije. Načelnik je Odeljenja ...
Read More

Sreten Terzić

Dr Sreten Terzić je diplomirao 2001. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu upisao poslediplomske studije,...
Read More

Ivica Dimkić

Ivica Z. Dimkić je rođen 10.08.1983. godine u Gnjilanu, Republika Srbija. Osnovnu školu je završio u Gnjilanu, a gimnaziju “Bora Stanković” u Nišu. Biološki fakultet...
Read More