Osnovni koncepti u primeni i razvoju bioinformatičkih alata