Dušan Radojević

Dušan Radojević

Dušan Radojević je student doktorskih akademskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2016. godine. Dušan je nakon završenih osnovnih akademskih studija (2015), stekao...
Read More

Bojana Mićić

Bojana Mićić je student doktorskih akademskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2016. godine. Bojana je na Biološkom fakultetu završila osnovne (2014) i...
Read More

Uroš Savković

Uroš Savković je rođen 27. novembra 1986. godine u Beogradu. Dve hiljade pete godine upisuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, studijska grupa Biologija. Diplomski rad: „Eksperimentalno...
Read More