Dušan Radojević

Istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Dušan Radojević

Istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Biography

Dušan Radojević je student doktorskih akademskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2016. godine. Dušan je nakon završenih osnovnih akademskih studija (2015), stekao master diplomu na smeru Imunobiologija (2016).

Dušan je od 2018. godine zaposlen na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju gde realizuje svoju doktorsku disertaciju koja se bavi ispitivanjem molekularnih mehanizama koji posreduju u interakcijama bakterija i receptora za vitamin D u ćelijama domaćina. Pored istraživačkog rada, Dušan je izuzetno uspešan u bavljenju grafičkim dizajnom, pa ćete ga naći potpisanog kao dizajnera sve većeg broja ilustracija i knjiga koje pišu naše kolege, kao i konferencija i naučno-popularnih manifestacija.

All session by Dušan Radojević

Istraži, pa efikasno prikaži

15:00 - 16:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija