Istraži, pa efikasno prikaži – prezentovanje rezultata i diskusija

Studija slučaja

Studija slučaja je analiza osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili sa više metoda. Analiza podrazumeva detaljno i...
Read More