Olga Jovanović

Ana Lojanica

Ana je rođena 1994. godine u Beogradu. Nakon završene VI beogradske gimnazije 2013. godine upisala je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Aktivan je član Saveza...
Read More

Dino Martinić

Dino Martinić, rođen 19. jula 1991. godine, završio je Šestu beogradsku gimnaziju nakon koje upisuje Biološki Fakultet Univerziteta u Beogradu. Protekle tri godine aktivan je...
Read More