Dino Martinić

Finansijski menadžer

Dino Martinić

Finansijski menadžer
martinic.dino@ssbif.org

Biography

Dino Martinić, rođen 19. jula 1991. godine, završio je Šestu beogradsku gimnaziju nakon koje upisuje Biološki Fakultet Univerziteta u Beogradu. Protekle tri godine aktivan je u studentskom organizovanju i nevladinom sektoru, teme kojima se najčešće bavi su reforma visokog obrazovanja, poboljšanje položaja mladih, zaštita životne sredine i prirode kao i održivi razvoj. Od aprila 2015. godine je predsednik Saveza studenata Biološkog fakulteta.