Milica Markelić

docent, Katedra za biologiju ćelija i tkiva Biološki fakultet – Univerzitet u Beogradu

Milica Markelić

docent, Katedra za biologiju ćelija i tkiva Biološki fakultet – Univerzitet u Beogradu

Biography

Milica Markelić je rođena 1982. u sadašnjoj Republici Hrvatskoj. Još od osnovne škole, u njenom odabiru budućeg školovanja i odabiru zanimanja, vodila ju je ljubav prema nauci, biologiji i čoveku kao prirodnom biću. Biološki fakultet je upisala 2000. a diplomirala je 2006. godine sa prosečnom ocenom 9.74. Od završetka školovanja radi na Katedri za biologiju ćelija i tkiva, gde je i doktorirala 2012. godine pod vođstvom prof. dr Aleksandre Korać, na temu „Molekulski mehanizmi strukturnog remodeliranja mrkog masnog tkiva indukovanog insulinom“. Tokom 2008. i 2018. bila je na istraživačkim boravcima u Austriji, prvi put na Univerzitetu u Beču gde se usavršavala u naprednim tehnikama elektronske mikroskopije; a drugi put na Medicinskom univerzitetu u Gracu gde se obučavala tehnici detekcije i kolokalizacije proteina PLA (proximity liggation assay) na modelu hepatocita i HepG2 ćelijske linije. Angažovana je na projektu MNTR, kao i na projektu Zepter kompanije. Radi kao docent na matičnoj katedri gde drži nekoliko kurseva na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Njena istraživanja usmerena su prvenstveno (ali ne i jedino) ka remodelovanju mrkog i belog masnog tkiva u uslovima izmenjenog metaboličkog statusa. Glavni akcenat njenih dosadašnjih istraživanja je usmeren ka tome na koji način osnovne ćelije masnih tkiva – adipociti i njihovi prekursori, kao i endotelne ćelije krvnih sudova, reaguju na određene metaboličke stimuluse, kao i da li postoji fizička komunikacija i vremenska usklađenost između odgovora ovih ćelija.

All session by Milica Markelić

Masno tkivo – priča o dobrom sluzi i lošem gospodaru

12:00
sala "Josif Pančić", KC Romanija