Radionica iznenađenja: Prepoznati nepoznato

28 Oct 2016
18:00 - 19:00
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Radionica iznenađenja: Prepoznati nepoznato

Osnovni cilj radionice Prepoznati nepoznato jeste da učesnici razviju sposobnost prepoznavanja, u nauci poznatog i vrednovanog, a učesnicima možda nepoznatog (delimično poznatog, novog) naučnog sadržaja u odnosu na, u nauci prihvaćene i ravnopravne, a učesnicima možda nedovoljno poznate modele bavljenja naučno-istraživačkim radom. Pored toga, kroz ovu radionicu studenti će moći da poboljšaju svoje akademske veštine, lične i grupne veštine rada u nepoznatom okruženju u skladu sa postavljenim zahtevima, postanu sigurniji u sopstvene sposobnosti rešavanja problema u uslovima nesigurnosti i složenom i nedovoljno poznatom kontekstu, kao i da pokažu snalažljivost, sposobnost rada u grupi itd.

Organizatori će prirediti zbornik od 15 tekstova na engleskom jeziku na osnovu naučnih radova publikovanih u međunarodnim časopisima iz nekoliko oblasti biologije (evoluciona biologija, ekologija, zoologija i  botanika, fiziologija, molekularne nauke i bioinformatika). Polaznicima će biti dostupni samo tekstovi radova (bez autora, afilijacije, časopisa, ključnih reči, apstrakta i literature) sa slikama i tabelama. Na početku radionice, učesnici radionice će imati uvodno predavanje koji će im prezentovati osnovne, danas opisane, modele/paradigme bavljenja naučno-istraživačkim radom, sa opštim algoritmima toka istraživanja i kriterijuma po kojima je moguće identifikovati o kom se osnovnom modelu radi. Polaznici će po principu slučajnosti biti raspoređeni u tri grupe, i svaka grupa će po principu slučajnosti odabrati tri rada. Zadatak svake grupe će biti da odabrane radove analizira i odluči prema kojem modelu/paradigmi/algoritmu je realizovano istraživanje koje je predmet rada. Imaće dva dana da urade zadatak. Svoje rezultate će prezentovati pred svim polaznicima radionica i zainteresovanim učesnicima SIMPLAST-a tako što će saopštiti svoju odluku, kao i razloge na osnovu kojih su opredelili svoj zaključak. Ostali učesnici mogu u debati/diskusiji razmatrati njihovu odluku. Budući da su u pitanju publikovani naučni radovi, prilikom izlaganja će organizator staviti na uvid originalni naučni rad na osnovnu kojeg je priređen tekst za analizu, tako da će se tada otkriti koji je časopis u pitanju, ko su autori i u kojim institucijama /projektima su radovi realizovani.

Ideja i osnovni koncept: Miloš Zbiljić, master ekologije, doktorand BF (modul Ekologija)

Supervizor i mentor: dr Srđan Stamenković, docent BF