Personalizovana medicina – perspektive i ograničenja u eri genomike

10 Nov 2018
10:00 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Personalizovana medicina – perspektive i ograničenja u eri genomike

U eri genomike, personalizovana medicina bez sumnje predstavlja budućnost moderne medicine. Danas se smatra da sve bolesti čoveka osim povreda imaju genetičku osnovu, stoga su napori u brojnim istraživanjima usmereni ka dešifrovanju značenja genetičkih varijanti koje dovode do razvoja najrazličitijih oboljenja. Nasuprot medicini zasnovanoj na dokazima, personalizovana medicina predstavlja lečenje po meri pacijenta, i kao takva vodi ka značajnom napretku medicinske prakse. Implementacija najmodernijih tehnologija i znanja iz oblasti molekularne genetike i genomike je zauvek izmenila tok savremene medicine, tako da molekularna, genska i ćelijska terapija, kao i regenerativna i translaciona medicina polako ulaze u svakodnevnu kliničku praksu. Napredak farmakogenomike je omogućio razvoj terapije specifične za tip mutacije koja uzrokuje određenu monogensku naslednu retku bolest, kao i ciljane molekularne terapije usmerene ka promeni koja dovodi do kancera, dok je razvoj  prediktivne genetike doprineo presimptomatskoj proceni rizika od oboljevanja. Međutim, uprkos vrtoglavom razvoju, mnogi izazovi su pred personalizovanom medicinom – od ekonomskih i tehnoloških pa sve do socioloških i etičkih.  Pitanje na koje danas treba dati odgovor je upravo šta nam je sve već donela personalizovana medicina, a kojim aspektima tek treba da se posvetimo kako bi individualizovana terapija jednog dana mogla da bude dostupna svakom pacijentu.