Klimatske promene – cilj održivog razvoja br. 13

10 Nov 2019
10:00
sala "Ivan Đaja", KC Romanija

Klimatske promene – cilj održivog razvoja br. 13

Do početka industrijske revolucije, klima na Zemlji se menjala kao rezultat promena prirodnih okolnosti. Danas termin klimatske promene koristimo kada govorimo o promenama klime koje se događaju od početka dvadesetog veka, a nastale su kao rezultat čovekovih aktivnosti.

Prema Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije, temperature rastu i u Srbiji, a posebno u poslednjih 15 godina. Naučnici smatraju da će do kraja ovog veka emisije ugljen-dioksida povećati prosečnu Zemljinu temperaturu za 1,4 – 6,4 °C. S druge strane, postoje određene interesne grupe koji se ne slažu u celosti s naučnim koncenzusom da su klimatske promene i globalno zagrevanje izazvano ljudskim aktivnostima.

Kroz debatu, učesnici će imati prilike da se upoznaju s Ciljevima održivog razvoja, (SDGs) i argumentuju svoj stav u vezi klimatskih promena, tj. da li ljudska populacija može da uz političku volju, akcije i nova tehnološka dostignuća ograniči povećanje globalne srednje godišnje temperature na 2°C iznad predindustrijskog nivoa.