Gordana Subakov – Simić

Vanredni profesor, Biološki fakulktet Univerzitet u Beogradu

Gordana Subakov – Simić

Vanredni profesor, Biološki fakulktet Univerzitet u Beogradu

Biography

Rođena sam u Bečeju, gde sam završila osnovnu i dva razreda srednje škole. 1981. godine upisujem Petu beogradsku gimnaziju, a 1983. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 1989. godine sam diplomirala na istom fakultetu. Od 1990. do 1997. godine radim kao nastavnik Biologije u Bečejskoj gimnaziji. Na Biološkom fakultetu , 2001. godine odbranila sam magistarski rad, a 2006. godine Doktorsku disertaciju. Od 2001. godine zaposlena sam kao aisitent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2006. godine unapređena sam u docenta, a 2012. godine u vanrednog profesora. Od početka naučne i nastavne karijere objvaila sam veliki broj naučnih radova, saopštenja i udžbenika za osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

All session by Gordana Subakov – Simić