Istraži, pa efikasno prikaži – prezentovanje rezultata i diskusija

13 Nov 2018
10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Istraži, pa efikasno prikaži – prezentovanje rezultata i diskusija

Istrazivačima je prilično teško da rezultate svog rada predstave tako da se oni učine interesantno i primamljivo njihovim kolegama ili ljudima koji se ne bave naukom, a da istovremeno budu laki za razumevanje i da navode na jasne i jednoznačne zaključke. Ovaj zadatak postaje još teži kada sve to treba uraditi u ograničenom vremenu ili na posteru koji se uvek čini kao da nije dovoljno velikog formata da se na njega smeste sve (ne)potrebne informacije. Tokom teorijskog dela radionice, učesnici će imati priliku da čuju i vide na konkretnim primerima koja su to jednostavna pravila koja nas vode do upečatljivih i preglednih postera, kako da najadekvatnije grafički prikažu različite tipove podataka, na koje sve načine mogu da pripreme te grafičke prikaze za štampu i kako da baš njihov poster bude primećen i upamćen u moru postera na velikim naučnim skupovima. Praktični deo će omogućiti učesnicima da se oprobaju u pripremi postera i da primene date smernice kroz izradu (nadamo se) zanimljivih zadataka.