Adaptivno upravljanje biološkim resursima – Sasvim logičan izbor?

28 Oct 2016
12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Adaptivno upravljanje biološkim resursima – Sasvim logičan izbor?

Značajan deo dobrobiti i razvoja čovečanstva i dalje zavisi od eksploatacije bioloških resursa koji su nam potrebni za održanje života. Od nastanka civilizacije, upravljanje tim resursima predstavljalo je izazov upravljačima. Nije čudno što su i danas u centru pažnje nauka o životnoj sredini. Posebno s toga što je prekomerna eksploatacija bioloških resursa gotovo konsenzusom identifikovana kao jedan od najvažnijih direkcionih / determinističkih faktora koji uzrokuju trenutno aktuelno šesto masovno izumiranje.

Na predavanju će se predstaviti kako je tekao razvoj koncepta upravljanja biološkim resursima tokom civilizacijskog vremena, koji su osnovni ciljevi upravljanja, koji su pristupi danas aktuelni, koje su im prednosti i koji su im nedostaci. Posebno će biti analizirana takozvana „dilema upravljača“ i načini na koje se upravljač može nositi sa posledicama svojih odluka. Pošto se danas sve više prihvata da se upravljanje biološkim resursima uvek odvija u uslovima nesigurnosti, osnovni izvori nesigurnosti biće predstavljeni kao osnov za razvoj savremenih koncepata. U tom kontekstu, adaptivno upravljanje, se logično javlja kao ekološki vrlo prihvatljiv pristup. Šta je to zapravo? Iz čega se sastoji, i da li može pomoći ostvarenju ciljeva upravljanja? Da li upravljači takođe misle tako? Zašto se šire ne primenjuje? Koje se teškoće javljaju u praksi? Kako ubediti upravljača da je adaptivni pristup potpuno logičan?

Sva ova pitanja biće ilustrovana na primeru studije reintrodukcije divokoze na područje Stolova u Srbiji, gde su, kroz konkretna rešenja, prezentirane osnove modela adaptivnog upravljanja ovom vrstom nakon reintrodukcije.