3D (bio)štampa u biomedicini i poljoprivredi

10 Nov 2018
12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

3D (bio)štampa u biomedicini i poljoprivredi

U predavanju će biti predstavljeni metodi aditivne proizvodnje tj. 3D štampe i 3D bioštampe u biomedicini i poljoprivredi, sa akcentom na novu oblast tzv. ćelijske poljoprivrede u okviru koje se radi na procesu proizvodnje mesa i mesnih preradjevina u ćelijskoj kulturi, umesto od životinja.

Biće razmotreni tehnički izazovi na koje se nailazi u 3D bioštampi i koje su trenutno moguće praktične primene ove tehnologije u obe pomenute oblasti.