Sanja Jeremić

Tijana Cvetić-Antić

Тiјаnа Cvеtić Аntić је rоđеnа 1976. gоdinе u Bеоgrаdu, gdе је zаvršilа оsnоvnо i srеdnjе оbrаzоvаnjе. Nа Biоlоškоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu kојi је upisаlа...
Read More

Gordana Matić

Lični podaci Datum rođenja:  12. avgust 1953., Beograd. Obrazovanje:              1990 –            Doktor nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.              1984 –            Magistar nauka, Molekularna...
Read More

Danijel Subotić

Danijel Subotić je osnovnu školu OŠ №257 pohađao (2000-2009.) u Moskvi, Ruskoj Federaciji, gde je uspešno učestvovao na brojnim takmičenjima iz matematike. Od 2009. godine...
Read More

Marina Drndarski

Profesorka biologije u OŠ „Drinka Pavlović“, SM „Mokranjac“ i „Gimnaziji plus“. Autorka i koautorka mnogobrojnih udžbenika biologije, priručnika za nastavnike i učenike, radnih svezaka, edukativnih...
Read More

Ivo Toševski

Rodjen u Vranju 1953. godine. Osnovne akademske studije završio je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom “Fauna staklokrilaca Srbije (Lepidoptera: Sesiidae)”odbranio...
Read More