Filip Bošković dobitnik "Stephen W. Kuffler Research Scholarship"

12
Aug

Filip Bošković dobitnik “Stephen W. Kuffler Research Scholarship”

Talentovani Filip Bošković, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i volonter mnogobrojnih manifestacija, dobitnik je ovogodišnje „Stephen W. Kuffler Research Scholarship“ koju dodeljuje Mađarska akademija nauka uz finansijsku podršku Evropske komisije. Nagrada se dodeljuje za najbolji originalni istraživački projekat studenata osnovnih i master studija sa područja Centralne i Istočne Evrope iz oblasti „life science“ i medicine.

Komisiju za dodelu nagrade su činili dobitnici Nobelove nagrade Eric R. Kandel (Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu, 2000. i član Američke akademije nauka) i Torsten Wiesel (dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu zajedno sa David H. Hubel, 1981. i član Američke akademije nauka), zatim Edward A. Kravitz (Profesor sa Harvard univerziteta i član Američke akademije nauka ), John G. Nicholls (Profesor sa Harvard Univerziteta), kao i Peter Somogyi,  A. David Smith i E. Sylvester Vizi (Profesori sa Oksford univerziteta) i Rodolfo R. Llinas (Član Američke i Francuske akademije nauka).

 Filip je nagrađen za projekat koji se bavio ispitivanjem interakcija jonoizmenjenih formi zeolita tipa A sa DNK molekulima, karakterizacijom procesa i ispitivanjem termodinamičkih parametara i kinetičkih mehanizama, kao i primenom rezultata u molekularno-biološkim metodama. Svoj projekat Filip je realizovao delom na Fakultetu za fizičku hemiju, a delom u Laboratoriji za molekularnu biologiju biljaka „Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo“. Pored ovoga, Filip je učesnik mnogih drugih projekata i konferencija kao i dobitnik mnogobrojnih nagrada za svoj rad i doprinos nauci.

Čestitamo Filipu na postignutom uspehu i želimo mu puno sreće u narednim projektima!

Leave a Reply