V(l)ažna staništa

28 Oct 2016
15:00 - 16:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

V(l)ažna staništa

Kako se izboriti za dobru investiciju u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine? Kako proceniti i istaći značaj ekosistemskih usluga? Revitalizacija, odnosno obnavljanje prirodnih staništa u okviru ili van zaštićenih područja više nije retka pojava.  Obnavljanje zaraslih bara i močvara je samo jedan od mnogobrojnih vidova revitalizaije u prirodi.

Ova radionica ima za cilj da učesnike upozna sa značajem revitalizacije i obnavljanja vlažnih staništa u okviru zaštićenih područja, da razvija veštine govorništva, takmičarski duh i da kod učesnika naučeno znanje pretoči u funkcionalno.