Terapija ćelijama imunskog sistema – novi pristupi

30 Oct 2016
12:30 - 14:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Terapija ćelijama imunskog sistema – novi pristupi

Predstavljamo vam prvo predavanje na ovogodišnjem Simplastu: “Terapija ćelijama imunskog sistema – novi pristupi”. Ovo interaktivno predavanje održaće naučni savetnik Ivana Stojanović sa timom imunologa sa Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” i bez sumnje će privući pažnju svih naših učesnika. Performans je osmišljen kao deo kampanje kojom je promovisan Dan imunologije u Srbiji, a koja je dobila nagradu Međunarodne unije imunoloških društava (IUIS) za najbolju temu ovogodišnje kampanje (http://iuisonline.org/index.php…). Sažetak možete pročitati u nastavku.

TERAPIJA ĆELIJAMA IMUNSKOG SISTEMA- NOVI PRISTUPI

Predavanje će biti posvećeno novim pristupima u ćelijskoj terapiji, i to ćelijama imunskog sistema. Prvi deo predavanja biće koncipiran kao performans gde će pet predavača predstaviti po jednu ćeliju imunskog sistema koja se potencijalno može koristiti za terapiju i predavači će pokušavati da ubede učesnike Kongresa da je baš ćelija o kojoj govore najbolja za imunoterapiju. Drugi deo predavanja biće posvećen iznošenju novina u imunoterapiji i diskusiji sa studentima o prednostima i manama iste. Na kraju će biti prikazan i kratak test sa trik pitanjima (još jedan način da učesnici Kongresa usvoje preneto znanje), kao i strip i kviz posvećeni imunoterapiji.