Studija slučaja

10 Nov 2018
10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Studija slučaja

Studija slučaja je analiza osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili sa više metoda. Analiza podrazumeva detaljno i iscrpno upoznavanje i ispitivanje situacije koja je nametnuta kao problem u slučaju, kao i nuđenje realističnih i primenljivih rešenja za ista.
Temu studije zadaju instruktori, a od učesnika se očekuje da u narednih par sati reše studiju uz pomoć konkretnih podataka i istraživanja, a zatim da prezentuju svoj rad. Sam rad na pripremi studije slučaja pomaže boljem razumevanju i upotrebljavanju prethodno stečenog znanja.
Najznačajnije koristi od izučavanja studija slučaja su integrisanje teorije i prakse, razvijanje sopstvenih sposobnosti za klasifikovanje i prezentaciju nestrukturiranih podataka, razvijanje kritičkog načina razmišljanja, kao i sposobnost razlikovanja važnog od nevažnog. Od posebne važnosti je pružanje mogućnosti učesnicima da izraze svoje originalno mišljenje, da razviju i usavrše kulturu pisanja, kao i sposobnost učenja od članova svog tima, ali i upoznavanje sa problematikom grupnog odlučivanja.
Važan aspekt u analiziranju studije slučaja jeste njena usmena prezentacija, koja omogućava studentima da učestvuju u raspravi i podele svoja razmišljanja. Instruktori dodeljuju 15-20 minuta vremena za prezentaciju svoje analize pred ostalim učesnicima studije slučaja kao i ostalim učesnicima Kongresa koji prisustvuju diskusiji. Prezentacija treba da obuhvati sva relevantna pitanja, problematiku tog slučaja, kao i odgovarajuće preporuke za prevazilaženje analiziranih problema. Diskusija se, zatim prenosi na sve prisutne.
Potrebno je odbraniti prezentovane ideje i mišljenja, ali i biti otvoren za nove predloge za rešavanje problema.