Simbioza biologije i statistike

08 Nov 2019
15:00
sala "Ivan Đaja", KC Romanija

Simbioza biologije i statistike

Statistika je neizostavni deo svake naučne discipline koja zahteva prikupljanje podataka i proveru tačnosti na osnovu istih. Razvoj statistike u 21. veku dovodi do mogućnosti testiranja i proučavanja sve složenijih hipoteza, a samim tim i pojava koje nas okružuju. Takođe značajan doprinos dolazi razvojem disciplina koje se zovu mašinsko učenje i veštačka inteligencija, gde su mnogi principi dobili inspiraciju baš iz biološkog sveta.

U toku radionice osvrnućemo se na ključne korake u razvoju matematičke statistike, nakon čega biće prikazane brojne primene u biologiji. Primeri će se gradualno otežavati i videćemo kako vremenom dolazi do mogućnosti provere sve kompleksnijih ideja. Radionica će biti koncipirana tako što ćemo na licu mesta pokušavati da proverimo i vidimo do kojih zaključka možemo doći posmatranjem dobijenih podataka kako “na oko”, tako i strogim primenama statističkih metoda.  Složeniji primeri će biti sastavljeni uz pomoć kolega koje rade u nekim od najpoznatijih kompanija i neposredno koriste to u realnim primenama.