Naslov i sažetak – vaš naučni letak

11 Nov 2018
10:00 - 12:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Naslov i sažetak – vaš naučni letak

Prvi utisak o vašem naučnom radu urednici i čitaoci stiču na osnovu naslova i sažetka. Ako su oni nedovoljno jasno napisani, čitaoci neće biti motivisani da se podrobnije upoznaju sa vašim naučnim doprinosom. Dodatno, urednici naučnih časopisa, na osnovu vašeg naučnog „letka“, odlučuju da li vaš naučni rad odgovara njihovoj uređivačkoj politici. Na ovoj radionici ovladaćete veštinom pisanja informativnih naslova i sažetaka. Naučićete kako da vaš rad privuče pažnju kolega iz vaše oblasti i poveća vam šanse da objavite rad u željenom časopisu. Radionica se sastoji od uvodnog predavanja otvorenog za sve učesnike i praktičnih vežbi za dvadeset studenata.